Nemt, effektivt & gennemskueligt

- her får du nem inkassosikring af dine fordringer

Juridiske oplysninger

Advokat Jacob Tøjner er beskikket advokat af Justitsministeren og medlem af Advokatsamfundet. Følgende Faglige Regler er Jacob Tøjner underlagt: – reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147; – Vedtægten for Advokatsamfundet; Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti; – De Advokatetiske Regler; – Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Advokat Jacob Tøjner og Sankt Petri Advokater er desuden omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Indsender du en inkassosag behandles denne af advokatfi. Jacob Tøjner, Cvr 28 16 46 02. Jacob Tøjner er selvstændig advokat, og er en del af kontorfællesskabet Sankt Petri Advokater.
NemInkasso.dk som er ejet og drevet af advokat Jacob Tøjner. Jacob Tøjner er ejeren eller licenstageren af alle immaterielle ejendomsrettigheder i NemInkasso.dk, og det materiale, der er udgivet på NemInkasso.dk.
Disse arbejder er beskyttet af ophavsret, varemærke, databaserettigheder og andre love og traktater om immaterielle rettigheder rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt. Som bruger af denne hjemmeside, må du ikke på nogen måde ændre papirkopier eller digitale kopier af noget materiale, du har udskrevet eller hentet, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen grafik adskilt fra medfølgende tekst. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader noget af NemInkasso.dk for eksempel vort gratis rykkerbrev og misligholder disse vilkår for brug, vil din ret til at bruge rykkerbrevet ophøre øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller destruere de kopier af materialet, du måtte have. Brug af NemInkasso.dk giver dig ikke tilladelse til at linke til eller bruge nogen af de varemærker, design, ”get-ups” og/eller andre logoer, der er indeholdt i den. NemInkasso.dk og alle logoer på Webstedet er forretningsnavne og -mærker, der ejes af advokat Jacob Tøjner. NemInkasso.dk leveres “som den er”. Selvom vi gør alt for at være omhyggelige i udarbejdelsen af indholdet af NemInkasso.dk, kan vi ikke garantere, at den er nøjagtig og fejlfri. Vi er ikke ansvarlige for fejl eller udeladelser eller tekniske problemer, du kan støde på med NemInkasso.dk.