Nemt, effektivt & gennemskueligt

- her får du nem inkassosikring af dine fordringer

Artikler

Er du også interesseret i artikler om selskabsret og skatteforhold?

På vores søstersite www.ditselskab.dk skriver Advokat Jacob Tøjner om relevante emner for dig som erhvervsdrivende!

Gå til www.ditselskab.dk



Skyldner siger: Jeg har gæld, hvad gør jeg??

Du har modtaget et inkassobrev fra os – hvad nu? Du har modtaget et kedeligt inkassobrev fra os – hvad nu? Hvis du nu ikke kan betale, eller kun kan betale i rater! Du skal rette henvendelse til mig med det samme. Det er i alles interesse, at vi får din inkassosag på sporet med […]

Læs artiklen


Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v. – nye grænser for betalingspåkrav – ingen ændring af beløbsgrænser i småsagsprocessen

Hvad ændres: Nye beløbsgrænser for betalingspåkrav per 1. oktober 2011 Fra 1. oktober 2011 hæves beløbsgrænsen for betalingspåkrav fra kr. 50.000 til kr. 100.000.  Husk: Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi. Anvendelsesområdet for betalingspåkrav udvides således. Reglerne om betalingspåkrav er et tilbud til fordringshaveren, som kan anvendes, når betingelserne er opfyldt. […]

Læs artiklen


Hvad med renter af dit udestående? Renter på min faktura.

Hvad gælder om renter for mig som kreditor? Først erhverv overfor erhverv. Hvis du har indgået en aftale med din kunde, kan du følge denne aftale. Aftale? Det er ikke en aftale, at du blot på faktura skriver 1,5% om måneden. En aftale forudsætter et ”tilbud” og en accept – måske en stiltiende accept. Hvis […]

Læs artiklen