Nemt, effektivt & gennemskueligt

- her får du nem inkassosikring af dine fordringer

Hvad med renter af dit udestående? Renter på min faktura.

Hvad gælder om renter for mig som kreditor?

Først erhverv overfor erhverv.

Hvis du har indgået en aftale med din kunde, kan du følge denne aftale. Aftale?

Det er ikke en aftale, at du blot på faktura skriver 1,5% om måneden.

En aftale forudsætter et ”tilbud” og en accept – måske en stiltiende accept.

Hvis du indgår en rådgivningsaftale med mig, så modtager du for eksempel en ordrebekræftelse, der indeholder de vilkår, hvorpå jeg yder dig rådgivning. Denne ordrebekræftelse indeholder også vilkår om forrentning af eventuel skyld som måtte opstå, såfremt du ikke betaler din regning.

Herefter enten ved din positive accept af min ordre eller blot ved din manglende reaktion, er der indgået en aftale mellem os, hvorefter jeg kan tillade mig, at tilskrive et tilgodehavende renter i det omfang det fremgår af min ordre bekræftelse.

Konklusion: Anvend altså ordrebekræftelser og få betalingsbetingelser implementeret. Er du i tvivl, så få mig til at hjælpe dig.

Hvis du ikke har indgået en aftale, må du anvende rentelovens referencerente.

Se denne på www.nationalbanken.dk.

Referencerenten skifter hvert halve år.

Hvad så erhverv overfor forbruger?

Forbrugeren er beskyttet af Rentelovens § 7, hvorefter man ikke må fravige referencerenten

Du kan altså ikke overfor en forbruger skrive renter på tilgodehavendet med 1,5% om måneden. Dette gælder uanset aftale, for § 7, kan ikke fraviges ved aftale.

Fra hvornår må jeg beregne renter?

Rente skal betales af hovedstolen inkl. moms fra det der kaldes forfaldsdagen, når denne er fastsat.

Skriver du 8 dage netto, så er forfaldsdatoen, fakturadato + 8 dage.

Når forfaldsdatoen ikke er fastsat, kan du beregne renter fra et tidspunkt, der ligger 30 dage efter den dag, hvor du har afsendt din faktura.

Mine fakturaer lyder altid “netto kontant 8 dage”. Herefter er forfaldstidspunktet 8 dage efter fakturadato, og det er her jeg begynder at beregne renter.

 

© JTøjner

Få et gratis rykkerbrev Start din inkassosag