Nemt, effektivt & gennemskueligt

- her får du nem inkassosikring af dine fordringer

Guide: Inkasso uden dom – frivilligt forlig

Du har penge tilgode, og Du vil gerne sikre dit krav.

Formålet med inkasso er, at tvangsinddrive dit tilgodehavende før anlæg af f.eks. en retssag. Hvis nu du ved positivt, at skyldner simpelthen ikke kan betale nu, så er det jo nærmest omsonst at anlægge sagen – altså ud fra den betragtning, at det er gode penge efter dårlige. Derfor har du måske en tendens til at opgive dit krav på forhånd. Det skal du dog ikke.

Tænk i forældelse:

Dit faktura krav forældes efter 3 år.

Får du imidlertid fastslået dit krav ved en skriftflig anerkendelse heraf fra skyldner eller ved en dom over skyldner, så forældes kravet først efter 10 år.

Forfaldne renter m.v. forældes dog efter 3 år.

Hvad er så “en skriftflig anerkendelse heraf fra skyldner “.

Det er for eksempel et frivilligt forlig.

En anerkendelse skal angive både skyldgrunden og skyldens størrelse. “Jeg anerkender at skylde dig kr. 100.000” er ikke tilstrækkeligt. “Jeg anerkender at skylde dig kr. 100.000 i henhold til faktura 1234” er formentlig tilstrækkeligt.

Bedst er følgende:

Debitor: aa; erkender overfor Kreditor, BB; at skylde den i henhold til faktura 1234 forfaldne gæld, kr. 100.000, med tillæg af renter i henhold til renteloven fra forfaldsdagen den 12.08.20xx til underskriftsdagen: kr. xxx,00. Denne samlede forfaldne restgæld, som jeg, debitor, anerkender at skylde Kreditor er opgjort den [dato]. Dette frivillige forlig kan bruges som udlægsgrundlag i henhold til Retsplejelovens § 478, stk. 1 Gælden er forfalden til betaling, og debitor er bekendt med, at den samlede forfaldne restgæld vil kunne inddrives tvangsmæssigt med tillæg af omkostninger. Dato og underskrift.

Hvordan får jeg så debitor til at underskrive?

Det er meget enkelt, det afhænger kun af dine overtalelsesevner.

Er du i tvivl?

Hold dig ikke tilbage, vi kan hjælpe dig.

(c) Jacob Tøjner 2016

 

 

 

 

Få et gratis rykkerbrev Start din inkassosag