Nemt, effektivt & gennemskueligt

- her får du nem inkassosikring af dine fordringer

Guide: Hvad er “fast kompensationskrav”

I. SUPPLEMENT TIL RYKKERGEBYRER & INKASSOOMKOSTNINGER

Nyt vedr. fakturakrav, der forfalder 1. marts 2013 eller senere, og som betales for sent?

Den nye lov implementerer et EU direktiv i dansk ret. Den nye lov fastlægger et supplerende fast gebyr til ovenstående. Der skal være tale om erhverv til erhverv – (dvs. aftaler mellem erhvervsdrivende og ikke aftaler mellem erhverv og forbruger…) …

I så fald… “kan… (KREDITOR) …kræve, at skyldneren betaler …(KREDITOR)… et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling…  Kompensationsbeløbet påvirker ikke (KREDITORs)eventuelle betalingskrav efter stk. 1. (Min Kommentar: man kan altså tillægge “det faste kompensationskrav” til inkassoomkostningerne & rykkergebyrerne). KREDITORS ret til at kræve kompensation efter 1. pkt., kan ikke udelukkes ved aftale eller ved handelsbrug eller anden sædvane.”

Herudover fastsættes at “justitsministeren regler om størrelsen af kompensationsbeløbet”. Og det har Justitsministeren så gjort: Kompensationsbeløbet (her pr. 09.03.2013) udgør kr. 310,00.

Hvad betyder dette så konkret for dig, der fakturerer erhvervskunder?

 

1. Kun Business 2 Business:

Det følgende gælder KUN overfor ERHVERVSKUNDER – det er ikke gældende (dvs. ulovligt) at opkræve følgende gebyr overfor FORBRUGERE.

 

2. Forfalder automatisk ved forsinket betaling i strid med aftalt forfaldstidspunkt:

Det betyder i praxis, at DIN FAKTURERINGSPROCES nu kan suppleres med endnu et supplerende gebyr på kr. 310,00. Gebyret forfalder straks den AFTALTE forfaldsdag OVERSKRIDES. (Mere herom nedenfor). Gebyret er UAFHÆNGIGT af rykkerbreve m.v. Det “forfalder”, når bogholderiet konstaterer betalingsmisligholdelsen!! (Mere herom nedenfor).

Eksempel:

Faktura krav

35.000,00

NYT: Kompensationskrav

310,00

Rykkerbrev 1

100,00

Rykkerbrev 2

100,00

Rykkerbrev 3

100,00

Inkassogebyr   (advokat)

100,00

Inkassosalær

1.950,00

I alt (Der mangler   renter)

37.660,00

 

3. Mere om aftalt forfaldstidspunkt:

Når jeg skriver at gebyret forfalder “straks” den AFTALTE forfaldsdag overskrides, så skal du lægge mærke til ordet “aftalte”:

Hvis jeg f.x. bestiller 1 times IT konsulentassistance hos dig som leverandør, og du møder hos mig, og leverer den bestilte time i morgen, og herefter fakturerer mig, så har vi INGEN AFTALE om forfaldstidspunktet på din faktura, medmindre du har sørget for at vi har INDGÅET EN AFTALE herom! At du – som f.x. mig – skriver “Netto kontant 8 dage” er IKKE en aftale.

En aftale forudsætter “noget mere”.

Efter jeg har bestilt hos dig, bør du således sende mig en tydelig ordrebekræftelse, der indeholder dine måske enkle standardvilkår, herunder at dine betalingsbetingelser er “Netto kontant 8 dage”.

Principielt burde du sikrer, at jeg bekræfter disse vilkår; men i erhvervsforhold vil jeg nok anse vilkårene for stiltiende accepterede (i det omfang de ikke er specilt belastende for mig som kunde), hvorfor dette krav nok er temmelig formalistisk. Hvis du således har sendt vilkårene, så kan du tillade dig (i erhverv) at betragte vilkårene som en del af dit og mit aftalegrundlag. Og derfor kan du tillade dig, at anse forfaldsdagen på 8 dage for AFTALT. Derfor forfalder gebyret på kr. 310,00 på 9. dagen!!

 

4. Du kan kræve gebyr uanset om du har sendt en rykker:

Jeg skrev også, at gebyret er UAFHÆNGIGT af rykkerbreve m.v.:

Det betyder at gebyret “forfalder” helt automatisk på 9. dagen (i eksemplet), når bogholderiet konstaterer betalingsmisligholdelsen!!

Betaler jeg på 10. dagen – og har du IKKE sendt en rykker, så kan du tillade dig separat eller på næste faktura, at tillægge de kr. 310,00. Du kan også sende en separat opkrævning på disse kr. 310,00. (Om det så er super forunuftigt forretningsmæssigt, det må¨du selv afklare.) Gebyret er altså uafhængigt af om du har sendt en rykker.

 

5. Hvis du har sendt en rykker og “glemt” gebyret – Hvad så?

Selvom du har sendt en rykker på din faktura med tillæg af kr. 100,00 og således f.x. glemt de kr. 310,00, og der ER betalt, så kan du stadig kræve de kr. 310,00. Du skal simpelthen betragte de kr. 310,00 som noget ny “skyld”, der bare opstår som følge af forsinkelsen fra min side med betalingen.

 

6. Hvordan gør man så i praksis?

Af praktiske årsager tror jeg, at jeg ville inkludere de kr. 310,00 på første rykker.

Vi arbejder nu på et ny version af vort gratis rykkerbrev, der inkluderer denne linie. Indtil da, må du lige selv huske tilføjelsen.

Brug f.eks. teksten “Fast Kompensationskrav iht. Rentelov: kr. 310,00” indtil dette nye rykkerbrev foreligger.

PS: Du finder jo vores gratis rykkerbrev her: KLIK

 

II. JUSTERET RENTESATS

Samme lov ovenfor ændrer procesrenten fra 7% til 8%. Dette omfatter krav, der forfalder 1. marts 2013 eller senere. For nuværende krav indtil 1. marts 2013 gælder nuværende regler.

Fra første marts kan du således kræve Nationalbankens referencerente med tillæg af 5%.

 

Få et gratis rykkerbrev Start din inkassosag