Nemt, effektivt & gennemskueligt

- her får du nem inkassosikring af dine fordringer

Skyldner siger: Jeg har gæld, hvad gør jeg??

Du har modtaget et inkassobrev fra os – hvad nu?

Du har modtaget et kedeligt inkassobrev fra os – hvad nu?

Hvis du nu ikke kan betale, eller kun kan betale i rater!

Du skal rette henvendelse til mig med det samme. Det er i alles interesse, at vi får din inkassosag på sporet med det samme.Det er muligt, at din situation “ser sort ud”, men derfor er bedst straks at kontakte mig alligevel.

Vi skal modtage din erkendelse af gælden!

Det vi skal – til at starte med – er at få din erkendelse af gælden. Den erkendelse opnås ved, at du tiltræder et frivilligt forlig, dvs. et stykke papir, som du skal underskrive, hvorefter vi har fået fastslået gældsforholdet.

Der er ingen begrundelse for ikke at erkende gælden. Hvis du ikke erkender gælden, så får den kreditor som vi repræsenterer blot en dom over dig. Denne dom har samme effekt. Dog er der en detalje. For at få en dom, skal kreditor sagsøge dig, og der skal anvendes mere tid og omkostninger på at opnå det, der kunne opnås med din underskrift.

Hvis du vil bevare et nogenlunde forhold til kreditor, hvis du vil skabe mulighed for at indgå en afdragsordning m.v. med kreditor, så skal han ikke tvinges ud i at smide flere gode penge efter dårlige. Det er det mindste du som debitor kan gøre for kreditor. Derfor opfordrer jeg dig til at underskrive det frivillige forlig.

Hvordan kommer du tilbage på sporet?

Hvis du vælger at samarbejde og erkender gælden ved et frivilligt forlig, kan du som regel forvente, at min klient, kreditor, tillige vil samarbejde med dig. Kreditor er naturligvis interesseret i at opnå betaling, men vil normalt udvise forståelse for din situation. Særligt i øjeblikkets krisetid, er det ikke et særsyn at udsende inkassosager.

Når vi har modtaget dit frivillige forlig kontakter vi dig. Vi drøfter din situation, og får indblik i din virksomheds eller din hustands økonomi. Det er vigtigt for os, at du medvirker til at videregive oplysninger til os. Kun derved kan vi i fællesskab finde realistiske veje ud af gælden.

Husk, vi er til at tale med. Jeg har gennem mere end 16 år kørt inkassosager, og udviser stor forståelse for den situation man kan være i med gæld, der inkasseres. Det er aldrig sjovt. For at gøre det nemmere for dig, skal du dog tage det første skridt, og kontakte mig, Jacob Tøjner.

 

Få et gratis rykkerbrev Start din inkassosag